Beredskap

Når krisen inntreffer må man varsle nøkkelpersoner så fort som mulig. I krisens forløp er det avgjørende å ha kontroll på hva som skjer. Landax har løsninger for varsling og kriselogg

Firefighters in actionVarsling

Når krisen inntreffer må man varsle nøkkelpersoner så fort som mulig. Det er svært viktig å begrense skadeomfanget, få inn bistand og sette i verk planlagte tiltak så fort som mulig. I Landax er en varslingsmodul hvor du kan definere mottakkergrupper med hendelsescenarioer og forhåndsdefinerte meldinger. Dette gjør at du kan varsle om for alt fra utslipp, branntilløp eller produksjonsstans på noen få sekunder. Varsling kan gå via SMS, e-post eller begge deler. Det blir ført logg over hvem som har fått varslingen og til hvilket tidspunkt.

Beredskapslogg

Ved en beredskapssituasjon, krise eller øvelse er det viktig å ha en oversikt over hva som skjer og i hvilken rekkefølge hendelsen finner sted.

Produkter innen dette fagområdet