CRM

Modul for oppfølging av kunderelasjoner.

Close-up of a beautiful female executive with headset in a bright officeModul for oppfølging av kunderelasjoner. Modulen inneholder register over kunder, leverandører, kontaktpersoner, produkter og kundeoppfølging.

Du kan knytte ansvarlig til både kunde og oppfølginger av kundene.

Kundene kan kategoriseres i forskjellige lister. For eksempel kan du legge kunder i lister for «Aktive», «Potensielle» osv.

Andre produkter