FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

En god drift og vedlikehold av bygninger, utstyr og maskiner krever oversikt, oppdatering og ansvarsfordeling.

Electrician workingEn god drift og vedlikehold av bygninger, utstyr og maskiner krever oversikt, oppdatering og ansvarsfordeling. Mange løser dette behovet med manuelle lister og regneark. Andre benytter et elektronisk system til dette.

Landax AS har utviklet et system for FDV.

Produkter innen dette fagområdet