HMS

Ingen kan drive virksomhet uten å tenke HMS og internkontroll i større eller mindre grad.

1cc34b78-beb8-49c4-8a9c-fb97b1aa9e10For å sikre at selskapet følger lover og regler innenfor HMS er alle pliktet til å ha et internkontroll/HMS-system. Virksomhetene er pålagt et systematisk arbeid for at lovgivningen følges. Landax har en rekke moduler og verktøy for HMS-arbeidet.

I Landax ligger det et allsidig avviksverktøy som vil gi deg muligheter for å registrere uønskede hendelser, strakstiltak og forebyggende tiltak.

I risikomodulen i Landax kan du legge inn alle risikofaktorer som kan ha konsekvenser for helse og miljø. Risikomodulen gjør det mulig å ha en systematisk og strukturert måte å dokumentere og behandle både ROS-analyser og handlingsplaner.

Dokumentbiblioteket er plassen hvor du kan legge inn for eksempel personalhåndbok, referanser til lover og regler, prosedyrer og instrukser. Dokumenter kan legges inn med versjonskontroll og revisjonsdatoer. Dokumentene kan skrives ut med bedriftens logo og dokumentstyringsopplysninger.

Landax har også verktøy for beredskap og øvelser, kompetansekartlegging og vernerunder.
Ved å velge Landax som basis for HMS-arbeidet får du et fleksibelt, nettbasert internkontrollsystem.

Prøv en demo av Landax i dag eller ta kontakt med oss for en gjennomgang.

Produkter innen dette fagområdet