Oppslagstavle

Oppslagstavlen er en modul for å informere internt i organisasjonen

businessman writing breaking news in the airBruk oppslagstavlen til å informere organisasjonen om nye saker innen kvalitetsarbeidet og internkontrollen. 

På oppslagstavlen kan du legge inn korte artikler med den informasjonen du ønsker å ha fokus på. I artiklene kan du legge inn bilder, linker og vedlegg. Du kan formatere innholdet slik du ønsker.

Intern kommunikasjon er en viktig del av internkontrollen og kvalitetssystemet, og oppslagstavlen er et godt bidrag i den forbindelsen. I artiklene kan du lenke til dokumenter i dokumentbiblioteket eller legge til vedlegg som for eksempel bilder eller dokumenter. Oppslagstavlen kan være en god innfallsport til hele systemet, og er ofte brukt som startside eller som en del av dashbord-løsningen i Landax.

Eksempler på hva som oppslagstavlen kan gi informasjon om

  • Nye prosjekter
  • Månedens tema
  • Månedens ansatt
  • Nye kundeforhold
  • Endringer i kvalitetssystemet
  • Internrevisjoner og prosesser
  • Informasjon og lenker til eksterne sider, feks lover og regler

Andre produkter