Produkter

Produktregister inneholder kategorier og produkter.

Forklift driver operating the machine in a large warehouseProduktregister inneholder kategorier og produkter.

Produktene kan organiseres i kategorier og du kan knytte en rekke opplysninger til produktene.

Data om produktene:

  • Pris (mva)
  • Navn og nummer
  • Type og kategori
  • Spesifikasjoner (feks allergener, holdbarhet, tiltenkt bruk)
  • Dokumenter (feks. resepter, produktdatablader)

Andre produkter