Prosesser

I Landax-systemet kan du bruke en modul for å tegne og utarbeide et grafisk prosesskart.

Drawing a diagramI Landax-systemet kan du bruke prosesskartleggingsmodulen for å tegne og utarbeide en visuell modell over prosessene. I kartet kan du legge inn prosesser og knytte personer, dokumenter, bilder og andre opplysninger. Du kan også knytte prosessene sammen med forbindelseslinjer. Flytskjemaene kan kobles mot fullstendig prosessbeskrivelse med risikoanalyser og versjoner. Du jobber med kartet direkte i nettleseren.

Bruksområder for grafisk prosesskart

Modulen kan brukes til presentasjon av organisasjonen:

  • Grafisk presentasjon av prosedyrer
  • Organisasjonskart
  • Dokumentportal
  • Prosess-flytkart
  • Presentasjon av statistikk, KPI-er, rapporter og rankinglister


Se skjermbilder

Se skjermbilder her

 

Andre produkter