Prosjekter

Prosjekter er en modul i Landax, hvor du kan ha oversikt over prosjekter og oppgaver.

After negotiationsProsjekter er en modul i Landax, hvor du kan ha oversikt over prosjekter og oppgaver.

Prosjektmodulen kan brukes til å dokumentere og lede prosjekter med delprosjekter og oppgaver. Til et prosjekt kan du knytte nyttig informasjon:

  • Prosjektleder med kontaktinformasjon
  • HMS-ansvarlig med kontaktinformasjon
  • Spesifikasjoner
  • Dokumenter, HMS-planer, rutiner, SJA og annen dokumentasjon
  • Deltakere, det være seg kunder, leverandører, medarbeidere osv.
  • Sjekklister
  • Avvik
  • Risikovurdering
  • Møtereferat
  • Økonomi

Prosjektmodulen kan tilpasses slik at du kan bruke det til det du har behov for.

Prosjektet kan vises i en gantt-rapport som gir god oversikt over både selve prosjektet og underliggende oppgaver.

Oppgaver

På prosjekter kan du registrere oppgaver. Oppgaver defineres med ansvarlig og frist. I tillegg kan du knytte all nødvendig informasjon og dokumentasjon vedrørende oppgaven som for eksempel deltakere, timer, avvik, status med mere.

Andre produkter