Protokoll

Før referater, inspeksjoner og internrevisjoner i protokoll-modulen, nyttig til både planlegging, gjennomføring og oppfølging.

After negotiationsI Landax Protokoll oppretter du en audit (revisjon, møte eller lignende). Protokollen inneholder først og fremst saker. Dertil kan man legge inn informasjon som for eksempel ansvarlig, deltakere og dato. Oppsettet for informasjonen kan settes opp forskjellig. Det vil si at man kan ha et oppsett for for eksempel internrevisjon og et annet for vernerunder.

Sakene i en protokoll kan inneholde opplysninger som frist, dato for ferdigstillelse, ansvarlig, beslutning, dokumentvedlegg med mer. Hver sak for seg kan sendes per e-post direkte fra systemet.

Hele protokollen kan kopieres og danne grunnlag for en ny protokoll, slik at du kan oppnå effektiv saksgang.

En sak kan overføres som et avvik. Det er nyttig i forbindelse med for eksempel i en audit hvor de punktene som ikke samsvarer med kravet, kan behandles videre i avvikssystemet.

Protokoll-liste

Protokoll-liste

Protokollsak

Protokollsak

Presentasjon av Protokollen på bloggen

Andre produkter