Revisjoner og kontrollfunksjoner

Kvalitetsarbeidet vil kreve et sett av strukturerte opplegg for internrevisjoner og kontroll.

Illustrasjonsbilde sjekklisteProtokoll-modulen i Landax er en fleksibelt verktøy for møtebok, internrevisjoner, referater eller andre områder hvor det kreves et strukturert mønster for dokumentasjon og gjennomføring.

Les mer om protokoll-modulen i Landax her.

Produkter innen dette fagområdet