Risikoanalyse

Noe av det beste man kan gjøre for å forhindre avvik, ulykker og uønskede hendelser er å gjøre en solid risikoanalyse.

I flere standarder og forskrifter er det  krav om å gjennomføre en farevurdering for å avdekke risikoen i driften. Virksomheter i Norge er pålagt å arbeide systematisk for sikre at lovgivningen følges.

6053132-smallRisikovurdering med risikomodulen i Landax

Dette er en webbasert løsning, som vil dekke de flestes behov for risikovurderingsverktøy innen HMS og internkontroll. Med risikomodulen kan du legge inn grovanalyser etter modellen risiko er lik sannsynlighet gange konsekvens. Det ligger til rette for å legge inn risiko for både personer, ytre miljø, økonomi med mer.
Videre kan du risikomodulen registrere trusler, risikoområder, årsaker og tiltak, sammenstille dette i en risikobeskrivelse. Risikobildet kan ses et diagram som viser hvor det er høyest risiko. Dette er et godt grunnlag for å utarbeide en handlingsplan. Handlingsplanen består av planlagte forbedringer og aktiviteter for å redusere risikoen. Tiltakene i handlingsplanen beskrives som en oppgave med ansvarlig, frist og annen nødvendig informasjon.

Modulen er fleksibel slik at den kan tilpasses deres behov.

Les mer om risikomodulen i Landax her.

Sikker jobbanalyse

I SJA-modulen kan du legge inn alle risikofaktorer og trusler for bestemte arbeidsoperasjoner.  Denne modulen er også tilgjengelig i Landax-appen.

Les mer om sikker jobbanalyse-modulen her

Holiday Appetizers.Risikoanalyse av matproduksjon, HACCP

I tillegg til risikomodulene har vi laget et webbasert risikoanalysesystem for mattrygghet, HACCP. Denne modulen bygger på HACCP-prinsippene og er et verktøy for å identifisere farer i produksjonen, definere grunnforutsetninger og kritiske styringspunkter.

Les mer om risikomodulen i Landax her.

Prøv en demo av Landax i dag.

Produkter innen dette fagområdet