Samsvar

Samsvarsmodulen er et verktøy for sertifisering og revisjon av kvalitetssystem.

Illustrasjonsbilde sjekklisteSamsvarsmodulen er et verktøy for sertifiseringsprosessen og internrevisjon av kvalitetssystemet eller organisasjonens drift. I samsvarsmodulen ligger kravene punkt for punkt, med mulighet for å beskrive hvordan kvalitetssystemet samsvarer med kravene standarden.

ISO-standarder og Landax Samsvar

Dette verktøyet egner seg godt til dokumentasjon av samsvar med kjente ISO-standarder som ISO 9001 og ISO 14001. Alle kravene og punktene fra ISO-standarden legges inn i systemet, og i prosessen mot sertifisering kan du legge inn en besvarelse for hvert punkt i standarden og henvise til dokumentasjon i kvalitetssystemet.

Internkontroll-forskriften, arbeidsmiljøloven og andre myndighetskrav

Samsvarsmodulen egner seg også til oversikt og dokumentasjon av samsvar mot forskrifter fra myndighetene, som for eksempel arbeidsmiljøloven. Dette gjelder også standarder som for eksempel miljøfyrtårn.

Statusoversikt

I et skjermbilde får du en total oversikt over hvordan ditt kvalitetssystem samsvarer med standardkravene. For hvert punkt kan du legge inn i hvor stor grad kvalitetssystemet samsvarer med standarden og du kan henvise til dokumenter og prosesser.

Sertifikater

I Landax Samsvar kan du enkelt administrere hvilke kravsett og sertifikater du ønsker å oppfylle. Dette er samlet i en modul med oversikt over sertifikater, kravsett og kravene/spørsmålene til hvert av avsnittene i teksten.

Landax Samsvar er bygd opp slik at du legger inn hele standardteksten og knytter spørsmål til hvert avsnitt. Dette kan være deler av lovverket (internkontrollforskriften, maskindirektivet, osv.) eller en kvalitetsstandard (ISO 9001, ISO 14001 osv.)

Samsvarsmodulen kan kombineres med andre av våre internkontroll-/kvalitetssystemer.

I samsvarsmodulen ligger det muligheter for versjonering og arkivering av krav og besvarelser.

Andre produkter