Sjekklister

Sjekklister er en viktig del av internkontroll- og kvalitetsarbeidet.

Illustrasjonsbilde sjekklisteBruk sjekklistemodulen i Landax til intern datafangst og registreringer. Sjekklistene kan defineres helt fritt og kan brukes på tvers i hele Landax-systemet

Sjekklister kan brukes til å dokumentere utførte kontroller, huskelister ved gjøremål, tilfredshetsundersøkelser eller andre tilfeller hvor man kan ha nytte av å få inn data på en strukturert måte. Sjekklistene kan fylles ut direkte i web-applikasjonen eller så kan den skrives ut og besvares på papir.

Bruksområder

Sjekklistemodulen blir blant annet brukt til å dokumentere opplæring ved nyansettelser. Den nyansatte går gjennom en ansettelsesprosedyre som inneholder opplæring og orientering innen forskjellige HMS-aspekter. Til slutt i denne prosedyren fyller den nyansatte ut en sjekkliste hvor vedkommende kvitterer for de punktene som er gjennomgått.

Sjekklister kan også knyttes til enkelte avvikstyper. Ved for eksempel et miljø-avvik, kan man i tillegg til å fylle ut avviksskjemaet, fylle ut en sjekkliste hvor man mer spesifikt kan beskrive hendelsen.

Sjekklistene kan forøvrig benyttes i blant annet modulene for utstyr, kompetanse, dokumenter, sykefravær etc.

Andre produkter