Analiza ryzyka

Jednym z najlepszych rozwiązań zapobiegających odchyleniom, wypadkom i niepożądanym zdarzeniom jest wykonanie dokładnej analizy ryzyka.

W wielu normach i rozporządzeniach znajdują się wymogi dotyczące przeprowadzania oceny zagrożeń w celu wykrycia ryzyka w działaniu firmy. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do systematycznego działania mającego na celu egzekwowanie tych przepisów.

6053132-smallOcena ryzyka przy użyciu modułu ryzyka w systemie Landax

Jest to rozwiązanie sieciowe, które zaspokoi większość potrzeb związanych z narzędziami służącymi do analizy ryzyka w BHP i kontroli wewnętrznej. Przy pomocy modułu ryzyka można przeprowadzać dokładne analizy według modelu ryzyko = prawdopodobieństwo x konsekwencje. Warto jest zbadać ryzyko zarówno pod kątem osób, środowiska zewnętrznego, finansów itd. Ponadto, dzięki modułowi ryzyka można rejestrować zagrożenia, obszary ryzyka, przyczyny i środki zaradcze, oraz zestawić je w opisie ryzyka. Obraz ryzyka można przedstawić jako diagram pokazujący, gdzie ryzyko jest największe. Jest to dobra podstawa dla wypracowania planu działania, który składa się z zaplanowanych działań usprawniających i czynności mających na celu zmniejszenie ryzyka. Środki zaradcze opisuje się w planie działania jako zadanie z przypisaną osobą odpowiedzialną, terminem i innymi niezbędnymi informacjami.

Moduł ten jest elastyczny i można go dostosować do każdych potrzeb.

Czytaj więcej o module ryzka w systemie Landax tutaj.

Holiday Appetizers.Analiza ryzyka w produkcji żywności, HACCP

Ponadto, do modułu ryzyka utworzyliśmy system analizy ryzyka dla bezpieczeństwa żywności – HACCP. Moduł ten bazuje na założeniach HACCP i stanowi narzędzie służące do identyfikacji zagrożeń w produkcji, definiowania podstawowych założeń i krytycznych punktów zarządzania.

Czytaj więcej o module ryzka w systemie Landax tutaj.

Wypróbuj wersję demonstracyjną Landax teraz.

Produkty w tej dziedzinie