BHP

Nie można prowadzić działalności bez uwzględnienia zasad BHP w większym lub mniejszym stopniu.

1cc34b78-beb8-49c4-8a9c-fb97b1aa9e10

W celu zapewnienia przestrzegania ustaw i przepisów w zakresie BHP, wszystkie firmy są zobowiązane do posiadania systemu kontroli wewnętrznej/BHP. Przedsiębiorstwa w Norwegii są zobowiązane do systematycznego działania mającego na celu egzekwowanie tych przepisów. System Landax oferuje szereg modułów i narzędzi dla pracy związanej z BHP.

W systemie Landax znajduje się wszechstronne narzędzie odchyleń, które umożliwia rejestrację niepożądanych wydarzeń, a także środki natychmiastowe i profilaktyczne.

W module ryzyka w systemie Landax można wprowadzić wszelkie czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na zdrowie i środowisko. Moduł ryzyka pozwala wypracować systematyczny i zorganizowany sposób na dokumentowanie i przetwarzanie zarówno analiz ryzyka i podatności, jak i planów działania.

Biblioteka dokumentów to miejsce, w którym można zamieścić na przykład instrukcje dla pracowników, odwołania do ustaw i rozporządzeń, procedury i instrukcje. Dokumenty można umieszczać z opcją kontroli wersji oraz datami przeglądu. Dokumenty można wydrukować wraz z logo firmy oraz informacjami istotnymi dla zarządzania dokumentami.

System Landax posiada także narzędzia w zakresie gotowości i ćwiczeń, mapowania kompetencji oraz kontroli bezpieczeństwa.

Wybierając Landax jako podstawę dla pracy w obszarze BHP, otrzymujesz elastyczny, sieciowy system kontroli wewnętrznej.

Wypróbuj wersję demonstracyjną systemu Landax już teraz bądź skontaktuj się z nami w celach demonstracyjnych.

Produkty w tej dziedzinie