Branże

Biznes musi spełniać szereg minimalnych wymagań stawianych przez władze i klientów. Dotyczy to również wymagań dotyczących kontroli spraw wewnętrznych. Rozporządzenie dotyczące kontroli wewnętrznej stawia wymogi dotyczące BHP, dokumentacji i analizy ryzyka. Firma Landax AS opracowała liczne narzędzia, które mogą pomóc Ci w tych obszarach.