Listy kontrolne

Listy kontrolne są istotną częścią pracy związanej z kontrolą wewnętrzną i zarządzaniem jakością.

Moduł list kontrolnych w systemie Landax pozwala na wewnętrzne gromadzenie danych i ich rejestrowanie. Listy kontrolne można definiować dowolnie i używać między modułami w całym systemie Landax.

Listy kontrolne mogą być wykorzystywane do dokumentowania przeprowadzonych kontroli, list z zadaniami do wykonania, badań poziomu satysfakcji lub innych przypadków, w których korzystne jest wprowadzanie danych w usystematyzowany sposób. Listy kontrolne można wypełnić bezpośrednio w aplikacji sieciowej a następnie wydrukować i wypełnić ręcznie.

Zakresy zastosowania

Moduł list kontrolnych jest używany między innymi do dokumentowania szkoleń nowych pracowników. Nowo zatrudniony pracownik przechodzi procedurę zatrudnienia, która składa się ze szkolenia i pouczenia w zakresie różnych aspektów BHP. Na koniec tej procedury pracownik wypełnia listę kontrolną, na której zaznacza punkty, które zostały zrealizowane.

Listy kontrolne można też przypisać do poszczególnych rodzajów odchyleń. Na przykład, w przypadku odchylenia w zakresie środowiska, poza wypełnieniem formularza odchyleń można wypełnić listę kontrolną, gdzie można dokładnie opisać zdarzenie.

Listy kontrolne mogą również okazać się przydatne w modułach sprzętu, kompetencji, dokumentów, zwolnień lekarskich etc.

Andre produkter