Gotowość

W sytuacjach kryzysowych osoby kluczowe muszą zostać poinformowane tak szybko, jak to jest możliwe. W takim momencie najważniejsza jest kontrola nad tym, co się dzieje. System Landax oferuje rozwiązania w kwestii ostrzegania i prowadzenia dziennika kryzysowego.

Firefighters in actionOstrzeżenia

W sytuacjach kryzysowych osoby kluczowe muszą zostać poinformowane tak szybko, jak to jest możliwe. Bardzo ważne jest, aby ograniczyć zakres szkód, otrzymać pomoc i wdrożyć zaplanowane środki zaradcze tak szybko, jak to jest możliwe. Landax posiada moduł ostrzegania, w którym można zdefiniować grupy odbiorców wraz ze scenariuszami zdarzeń i predefiniowanymi komunikatami. Dzięki temu można powiadomić o wszelkich zdarzeniach, takich jak wyciek, pożar lub zatrzymanie produkcji, w ciągu kilku sekund. Ostrzeżenia można wysyłać za pomocą SMS, e-maila lub w dwojaki sposób. Dodatkowo prowadzony jest dziennik który zapisuje, kto otrzymał powiadomienie i w jakim momencie.

Dziennik gotowości

W nagłych wypadkach, sytuacjach kryzysowych lub ćwiczeniach, ważne jest aby mieć przegląd tego, co się dzieje i w jakiej kolejności zachodzą zdarzenia.

Produkty w tej dziedzinie