Gotowość

Co robisz w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej? Kto i w jaki sposób jest powiadamiany?

Firefighters in action

Co robisz w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej? Kto i w jaki sposób jest powiadamiany?

W module gotowości można umieścić różne grupy osób odpowiedzialnych za kontakt, które można powiadomić przez SMS lub e-mail. Wysyłane wiadomości można ustalić z wyprzedzeniem. Dzięki temu w sytuacji krytycznej można w kilka sekund rozesłać zawiadomienie i podjąć środki zaradcze. Wszystkie powiadomienia są zapisane wraz z takimi danymi jak czas, treść, nadawca i odbiorcy.

Powiadomienie może zawierać na przykład wiadomość o podłączeniu się do konferencji telefonicznej, konieczności stawienia się w danym miejscu itd.

Andre produkter