HACCP

Opracowaliśmy system wspomagający opisywanie produktów, procesów, analizę zagrożeń i ocenę ryzyka.

Holiday Appetizers.

Wiele osób mierzy się z różnymi wyzwaniami w związku z wdrożeniem metodyki HACCP w pracy z bezpieczną żywnością. Opracowaliśmy system wspomagający opisywanie produktów, procesów, analizę zagrożeń i ocenę ryzyka.

Nasze rozwiązanie zostało opracowane we współpracy z wiodącymi firmami norweskiej branży żywieniowej. Rozwiązaniem tym jest moduł zintegrowany z systemem Landax. Moduł HACCP to elastyczne narzędzie przeznaczone dla dużych i mniejszych firm branży żywieniowej.

Funkcje modułu HACCP

  • Rejestr produktów
  • Rejestr założeń podstawowych
  • Przegląd grup HACCP
  • Przegląd planów produkcyjnych
  • Schematy
  • Analiza zagrożeń
  • Ocena ryzyka
  • Raport na temat głównych punktów kontroli

Rozwiązanie to można połączyć z normą bezpieczeństwa i jakości żywności ISO 22001 oraz modułem zgodności. Główną część ISO 22001 stanowią wymagania dotyczące HACCP.

Zespoły HACCP

Pierwszym krokiem w kierunku wdrożenia planu HACCP jest ustanowienie grupy HACCP, nazywanej także grupą do spraw bezpiecznej żywności. Ważne jest aby taka grupa była złożona z wielu różnych dziedzin, aby łatwiej było zidentyfikować wszelkie zagrożenia i ewentualne główne punkty kontroli. Moduł HACCP jest prosty i przejrzysty – można w nim wprowadzać grupy HACCP i nimi zarządzać.

Etapy produkcji

W module HACCP znajduje się ważny moduł, w którym można wprowadzać etapy produkcyjne w procesie produkcji. W tym miejscu można opisać każdy etap i ustalić kolejność.

Do każdego produktu lub grupy produktów, które są połączone w formie planie, można sporządzić schemat pokazujący, w jaki sposób etapy procesu są ze sobą powiązane. Umożliwia to wgląd w produkcję i pomaga w identyfikacji zagrożeń.

Analiza zagrożeń

Centralny element metodyki HACCP polega na identyfikowaniu zagrożeń i określaniu ryzyka dla produktów niebezpiecznych. Jest to odpowiednio realizowane przez moduł HACCP. Podstawą dobrej analizy zagrożeń jest wgląd i kontrola nad założeniami podstawowymi, co jest realizowane przez osobny rejestr założeń podstawowych.

Każdemu etapowi w procesie produkcyjnym można przypisać zagrożenia. Mogą to być alergeny, zagrożenia biologiczne, fizyczne lub chemiczne. Wszystkie zagrożenia można zgromadzić w diagramie ryzyka, który klarownie obrazuje poziom ryzyka danego produktu.

Zagrożenia można także ocenić i określić jako główne punkty kontroli (CCP), lub zdefiniować jako podlegające kontroli przez założenia podstawowe. Określenie może odbywać się bezpośrednio lub przy pomocy powszechnie znanego drzewka decyzyjnego.

haccp_1

Przykład schematu

Andre produkter