HR i zarządzanie kompetencjami

Jakich kompetencji potrzebuje firma, aby osiągnąć swoje cele? Jakie kompetencje są dostępne w firmie? Landax oferuje rozwiązania dla zarządzania kompetencjami i HR.

Pracownicy i ich kompetencje stanowią jeden z najistotniejszych zasobów firmy. W systemie Landax znajdują się narzędzia służące mapowaniu aktualnych kompetencji i opracowaniu potrzeb w zakresie umiejętności.

Czytaj więcej o module kompetencji w systemie Landax tutaj.

Produkty w tej dziedzinie