Kompetencje

Moduł kompetencji umożliwia przegląd kompetencji dostępnych w organizacji.

Jakie zasoby ludzkie masz do dyspozycji? Z modułem kompetencji masz wgląd w kompetencje dostępne w danej organizacji.

Moduł umożliwia przegląd kompetencji lub certyfikatów posiadanych przez pracowników. Można w nim umieścić informacje na temat osób które posiadają klucze, certyfikaty, identyfikatory dostępu, zaświadczenia kwalifikacyjne etc.

Kompetencje można rejestrować poprzez moduł kompetencji, albo w rejestrze pracowników. Można zarejestrować daną kompetencję dla kilku osób jednocześnie.

Przegląd kompetencji informuje o aktualnych kompetencjach posiadanych przez poszczególnych pracowników. Znajdują się tam również informacje o planowanym dostępie do kompetencji i zapotrzebowaniu. Historia pozwala na przegląd kompetencji wygasłych bądź archiwalnych.

Zbiorczy obraz kompetencji można odczytać w formie diagramu gdzie rodzaje kompetencji znajdują się wzdłuż jednej osi a osoby wzdłuż drugiej.

Poza kompetencjami pracowników, można przypisywać kompetencje klientom, dostawcom i osobom odpowiedzialnym za kontakt. Kompetencje można klasyfikować i łączyć z rodzajami. Rejestracja kompetencji może zostać przypisana procesom w systemie zarządzania jakości.

Przykłady rodzajów kompetencji

  • Formalne wykształcenie
  • Kursy i wykształcenie uzupełniające
  • Prawo jazdy
  • Zaświadczenie o ukończeniu certyfikowanego szkolenia
  • Zaświadczenie o ukończeniu udokumentowanego szkolenia
  • Klucze i identyfikator dostępu

kompetencje_1

Przykład formularza kompetencji

Andre produkter