Nieobecność

Moduł opracowany dla danych dotyczących nieobecności, zwolnień lekarskich i monitorowania.

Child nose wiping with tissue

Moduł opracowany dla danych dotyczących nieobecności, zwolnień lekarskich i monitorowania.

W prosty sposób rejestruj nieobecności i zwolnienia lekarskie.

Pracodawca powinien zadbać o ciągłe monitorowanie osób przebywających na zwolnieniu lekarskim. Należy opracowywać plany monitorowania działań przy długoterminowych zwolnieniach lekarskich.

Moduł nieobecności umożliwia właśnie takie czynności.

Andre produkter