Odchylenia

Moduł odchyleń to obszerne i elastyczne rozwiązanie służące do rejestracji oraz monitorowania odchyleń i usprawnień.

6078889-smallModuł odchyleń to narzędzie służące do zarządzania pracami usprawnieniowymi w organizacji. Moduł ten może być używany zarówno do zarządzania jakością, BHP, jak i kontroli wewnętrznej. Odchylenia i zdarzenia można rejestrować bezpośrednio w module lub za pomocą SMS, MMS, APP czy też e-maila.

Rejestruj odchylenia w podziale na różne rodzaje, różne kategorie i obszary kluczowe. Formularz rejestracji można dopasować do różnego rodzajów odchyleń.

Funkcje w module odchyleń

  • Rejestr odchyleń: Poglądowa lista wszystkich zarejestrowanych odchyleń, z funkcjami filtrowania, grupowania i statystyki.
  • Finanse: Wprowadź finansowe notatki do odchyleń i uzyskaj obraz tego, jakie koszty ponosi firma w związku z tymi odchyleniami.
  • Załączniki: załącz dokumenty, obrazy lub inne pliki do danego odchylenia
  • Listy kontrolne
  • Zadania: użyj modułu zadań w pracach usprawniających
  • Dodatkowe informacje: rodzaj odchylenia, kategoria, dział, lokalizacja, sprzęt, proces i inne informacje przydatne w analizie odchyleń, statystyce i pracach usprawniających
  • Dopasowywanie okna rejestrowania

Możliwości przy rejestracji odchyleń

Wszystko, co można – i należy – zarejestrować w celu usprawnienia pracy, można zarejestrować w module odchyleń. System zawiera wiele funkcji związanych zarówno z rejestracją, jak i z raportowaniem.

Dopasowywanie okna rejestracji pod kątem rodzaju wprowadzanego odchylenia

Różne rodzaje odchyleń wymagają różnych informacji. Na przykład, odchylenie w zakresie BHP powinno zawierać innego rodzaju informacje niż, na przykład, odchylenie związane z produkcją. W module odchylenia można skonstruować okno tak, aby pasowało do różnego rodzaju odchyleń.

Klasyfikowanie

Być może potrzebujesz sklasyfikować odchylenia pod względem konsekwencji. Odchylenie może mieć różne konsekwencje dla osób, zewnętrznego środowiska i finansów. W takiej sytuacji dobrze jest skorzystać z karty odchyleń. Można również użyć tych informacji w module ryzyka.

Odstępstwo następujące

Czasem nadarzy się konieczność zarejestrowania nowego zdarzenia jako następstwo analizy odchylenia. W module odchyleń można, zaraz po zamknięciu jednego odchylenia, od razu przejść do rejestracji nowego odchylenia, którego punkt wyjścia znajduje się we właśnie zamkniętym odchyleniu.

Informuj o odchyleniach

Zawsze masz możliwość przesłać kartę odchyleń za pomocą e-maila do osoby, dla której ta informacja mogłaby okazać się istotna – niezależnie od tego czy chodzi tylko o poinformowanie danej osoby, czy wymaga się od niej podjęcia kroków w związku z odchyleniem.

odchylenia_1

Przykład formularza odchylenia

Andre produkter