Procesy

W systemie Landax można przy pomocy modułu narysować i opracować graficzną mapę procesu.

Drawing a diagram

W systemie Landax można przy pomocy modułu narysować i opracować graficzną mapę procesu. Na mapie można umieścić procesy i powiązać osoby, dokumenty, obrazy i inne informacje. Można także powiązać ze sobą procesy przy użyciu linii połączeń. Praca z mapą odbywa się online, w przeglądarce internetowej.

Zastosowania dla graficznej mapy procesów

Modułu można użyć między innymi do:

  • Graficznej prezentacji procedur
  • Mapy organizacji
  • Portalu dokumentów
  • Schematu procesów
  • Dashboard: Prezentacja statystyki, KPI, raportów i list rankingowych

Andre produkter