Produkty

Rejestr produktów zawiera kategorie i produkty.

Forklift driver operating the machine in a large warehouse

Rejestr produktów zawiera kategorie i produkty.

Produkty można porządkować w kategoriach i przyporządkować im szereg informacji.

Dane o produktach:

  • Cena (vat)
  • Nazwa i numer
  • Rodzaj i kategoria
  • Specyfikacje (np. alergeny, wytrzymałość, przeznaczenie)
  • Dokumenty (np. recepty, karty charakterystyki produktu)

Andre produkter