Projekty

Projekty to moduł w systemie Landax, dzięki któremu możesz mieć przegląd projektów i zadań.

After negotiationsProjekty to moduł w systemie Landax, dzięki któremu możesz mieć przegląd projektów i zadań.

Moduł projektów można wykorzystać do dokumentowania i zarządzania projektami, wraz z projektami cząstkowymi i zadaniami. Z projektem można powiązać użyteczne informacje:

  • Kierownik projektu oraz dane kontaktowe
  • Kierownik BHP oraz dane kontaktowe
  • Specyfikacje
  • Dokumenty, plany BHP, procedury, SJA [Analiza bezpieczeństwa pracy] oraz inna dokumentacja
  • Uczestnicy, tj. klienci, dostawcy, pracownicy itd.
  • Listy kontrolne
  • Odchylenia
  • Ocena ryzyka
  • Protokoły spotkań
  • Finanse

Moduł projektów można dopasować tak, aby można było wykorzystywać go zgodnie z potrzebami.

Projekt można ukazać w postaci wykresu Gantta, co umożliwa dobry przegląd zarówno samego projektu, jak i podrzędnych mu zadań.

Zadania

Przy projektach można rejestrować zadania. Zadania definiuje się przy użyciu czynników takich jak osoba decyzyjna i termin. Ponadto można z nimi powiązać wszystkie potrzebne informacje i dokumenty dotyczące zadania, jak na przykład uczestnicy, godziny, odchylenia, status i wiele innych.

Andre produkter