Protokół

Wprowadź protokoły, raporty z inspekcji i przeglądów wewnętrznych w module protokołu. Jest to narzędzie użyteczne przy planowaniu, przeprowadzaniu działań i monitorowaniu.

After negotiations

Funkcjonowanie modułu polega na utworzeniu audytu (przeglądu, spotkania itp.), do którego można dołączyć szereg informacji, na przykład osobę decyzyjną, uczestników i datę. Ustawienia informacji mogą być różne. To znaczy, że jedno ustawienie może dotyczyć przeglądu wewnętrznego, a inne kontroli bezpieczeństwa.

Do audytu można wprowadzać zadania. Każde zadanie może zawierać informacje takie jak termin, data ukończenia, osoba decyzyjna, decyzja, załącznik z dokumentami itd. Każde zadanie może zostać osobno wysłane z systemu poprzez e-mail.

Cały proces tworzenia protokołu można skopiować i utworzyć z niego podstawę dla nowego procesu, dzięki czemu można osiągnąć lepszą efektywność nie przerywając działania.

Zadanie może zostać przesłane jako odchylenie. Jest to istotne na przykład w przypadku audytu, gdzie punkty niezgodne z wymaganiami można przetwarzać następnie w systemie odchyleń.

Andre produkter