Ryzyko

Analiza ryzyka jest głównym elementem pracy w obszarze BHP i kontroli wewnętrznej. Wypróbuj moduł ryzyka w systemie Landax

6053132-small

Oceniając ryzyko można podjąć kroki zapobiegające występowaniu niepożądanych zdarzeń i wypadków. Dobry system analizy ryzyka.

Moduł ryzyka Landax to praktyczne i przyjazne użytkownikowi rozwiązanie, które pomaga w analizie ryzyka, ocenie zagrożeń i pracach usprawniających.

Moduł ten można w dużym stopniu dostosowywać dzięki szeregowi możliwości konfiguracji. W module ryzyka można powiązać konfigurację z rodzajami formularzy. Różne rodzaje formularzy mogą mieć różne ustawienia, wiersze poleceń, skale wartości i następstwa. Moduł ryzyka opiera się na następującym modelu: prawdopodobieństwo x konsekwencje = ryzyko. To oznacza, że możesz zobaczyć obraz ryzyka jako dwuwymiarowy diagram ryzyka, który dzieli się na zielony, żółty i czerwony obszar.

Zakresy zastosowania

W module ryzyka można zdefiniować ryzyko wystąpienia skutków różnego rodzaju. Najczęstsze kategorie to:

  • Urazy ciała
  • Środowisko
  • Finanse/kwestie materialne
  • Potencjał dostawczy
  • Renoma

Moduł ryzyka można też skonfigurować tak, aby obejmował analizę skutków związanych ze środowiskiem, z rodzajami skutków takimi, jak na przykład:

  • Odpady
  • Hałas
  • Emisja zanieczyszczeń do powietrza
  • Emisja zanieczyszczeń do gruntu
  • Emisja zanieczyszczeń do wody

Moduł ryzyka jest zintegrowany z resztą systemu Landax. Można powiązać oceny ryzyka na przykład z zadaniami, sprzętem i odchyleniami.

Plan działania

Aby zmniejszyć ryzyko można sporządzić plan działania. Zawiera on zadania, które opisują, co należy zrobić, kiedy należy to zrobić i kto jest osobą odpowiedzialną za implementację środków zaradczych. Gdy środki są wdrożone, można sporządzić nową ocenę zdarzenia, a poprzednie umieścić w historii. Z czasem można zaobserwować rozwój obrazu ryzyka dla danego zdarzenia.

Przykładowe rzuty ekranu

swot

Analiza ryzyka typu SWOT

Andre produkter