Sprzęt i FDV

Właściwa eksploatacja i utrzymanie budynków, sprzętu i maszyn wymaga nadzoru, aktualizacji i podziału odpowiedzialności.

Electrician workingWłaściwa eksploatacja i utrzymanie budynków, sprzętu i maszyn wymaga nadzoru, aktualizacji i podziału odpowiedzialności. Wiele firm realizuje tę potrzebę poprzez ręcznie tworzone listy i arkusze kalkulacyjne. Inni wykorzystują w tym celu systemy elektroniczne.

Firma Landax AS opracowała system dla FDV – (z norw. Zarządzanie, Eksploatacja i Utrzymanie).

Produkty w tej dziedzinie