Sprzęt i FDV

Moduł sprzętu w systemie Landax pozwala na kontrolę nad dokumentacją sprzętu i FDV (z norw. Zarządzanie, eksploatacja i utrzymanie)

1cc34b78-beb8-49c4-8a9c-fb97b1aa9e10

Moduł sprzętu to obszerne i elastyczne narzędzie dla maszyn, budowli, sprzętu i pojazdów. Moduł obejmuje zarówno historię sprzętu, wynajem i planowanie konserwacji.

Możliwości

Moduł sprzętu umożliwia:

 • podgląd sprzętu i jego lokalizacji
 • sortowanie, grupowanie i filtrowanie sprzęt w celu stworzenia właściwego raportu
 • wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za dany sprzęt
 • przegląd umów gwarancyjnych i umów dotyczących kasacji starych maszyn
 • powiązanie umów serwisowych i raportów ze sprzętem
 • kontrolę stanu magazynowego
 • rejestr wynajmu
 • wprowadzanie załączników i innych danych finansowych dotyczących sprzętu
 • rejestrację i monitorowanie zaplanowanej konserwacji i przeglądu
 • wprowadzanie zadań powtarzalnych w związku ze sprzętem

Moduł sprzętu jest zintegrowany z resztą systemu Landax, na przykład z modułem odchyleń, modułem ryzyka i biblioteką dokumentów.

Zakresy zastosowania

Moduł sprzętu może być wykorzystywany przy różnych obiektach, które wymagają kontroli i zarządzania. Na przykład:

 • Pojazdy
 • Sprzęt komputerowy
 • Sprzęt produkcyjny
 • Budynki
 • Systemy wentylacyjne
 • Urządzenia pomiarowe i kalibrujące

Andre produkter