Godziny

Rejestracja godzin to moduł służący rejestrowaniu godzin i nieobecności.

time concept

Rejestracja godzin to moduł służący rejestrowaniu godzin i nieobecności. W tym module można wprowadzić kompletny plan czasu pracy, który obejmuje pracowników, działy, projekty, godziny pracy, nieobecności i urlopy. Same godziny wprowadza się z łatwością w wykazie miesięcznym, który jest przyjazny użytkownikowi.

Andre produkter