Zarządzanie jakością

Dobry system zarządzania jakością jest kluczowy dla zapewnienia wykonania usługi na najwyższym poziomie. Możesz korzystać z systemu Landax do prac usprawniających, kontroli procesów i zarządzania dokumentami.

Drawing a diagram

Rejestr odchyleń i zdarzeń

Niepożądanie zdarzenia mają miejsce w każdej firmie. W Landax wszelkie odchylenia można zarejestrować i w ten sposób uniknąć ich powtórzenia. System pomaga utrzymywać porządek wśród spraw bieżących, działań profilaktycznych i konsekwencji finansowych. Można również przypisać dokumenty, zadania, obrazy i inne informacje do danego odchylenia.

Obsługa dokumentów

Moduł dokumentów służy zarządzaniu i archiwizacji wszelkich pisemnych czynności, procedur, instrukcji, protokołów i innego rodzaju dokumentów. Umieszcza się je w strukturze mapowania plików i są one dostępne w innych częściach systemu BHP i systemu zarządzania jakością.

Mapowanie procesów

Główną częścią systemu Landax jest funkcja schemtów, która służy zarówno do tworzenia schematów dokumentujących procesy w systemie zarządzania jakością, jak również stanowi moduł służący do organizowania dokumentów pod względem graficznym.

Schematy

Istotnym elementem systemu zarządzania jakością jest zarządzanie i kontrola procesów zachodzących w organizacji. Modele procesów często rozrysowuje się w formie rozmaitych schematów i zapisuje się je w formatach plików takich jak PowerPoint lub dokument Word. Nasze rozwiązanie polega na tworzeniu schematów w narzędziu sieciowym, które jest niezależne od platformy. W systemie Landax sporządzenie prawidłowych schematów jest szybkie i proste. Jako że funkcja ta jest zintegrowanym elementem systemu, można efektywnie aktualizować i przesyłać mapy procesów.

Graficzny system dokumentów

Landax pozwala na stworzenie struktury dokumentów. Możesz porządkować dokumenty (czynności, obrazy, procedury, instrukcje itd…) w sekcje i poziomy. Daje to większe możliwości szukania i kojarzenia dokumentów niż tradycyjna, hierarchiczna struktura „drzewka” z teczkami i podteczkami.

Zarówno schematy, jak i graficzny system dokumentów znajdują się w tym samym module. Uważamy, że większość użytkowników jest w stanie szybko się nauczyć się korzystać z systemu. Jednak możemy udzielić pomocy w zakresie tego narzędzia w formie konsultacji na życzenie.

Produkty w tej dziedzinie