Zgodność

Moduł zgodności to narzędzie służące do certyfikacji i kontroli systemu zarządzania jakością.

Moduł zgodności to narzędzie służące do przeprowadzania procesu certyfikacji i wewnętrznej kontroli systemu zarządzania jakością lub działania organizacji. W module zgodności znajdują się wypunktowane wymagania z możliwością określenia w jakim stopniu system zarządzania jakością odpowiada wymaganym standardom.

Zgodność systemu Landax i normy ISO

To narzędzie znakomicie nadaje się do prowadzenia dokumentacji zgodności ze znanymi normami ISO, takimi jak ISO 9001 i ISO 14001. Wszystkie wymagania i punkty danej normy ISO wprowadza się do systemu, dzięki czemu podczas procesu certyfikacji można wprowadzać odpowiedzi dla każdego punktu w standardzie, i odwołać się do dokumentacji zawartej w systemie zarządzania jakością.

Przepisy dotyczące kontroli wewnętrznej, ustawa o ochronie i warunkach środowiska pracy i inne wymogi regulacyjne

Moduł zgodności można wykorzystać również do nadzorowania i dokumentowania zgodności z przepisami odgórnymi, na przykład z ustawą o ochronie i warunkach środowiska pracy. Dotyczy to także norm takich jak certyfikat Miljøfyrtårn.

Podgląd statusu

Na ekranie pojawia się kompletny podgląd stopnia, do którego Twój system zarządzania jakością odpowiada wymaganiom normy. Dla każdego punktu można wprowadzić wartość określającą, w jak dużym stopniu system zarządzania jakością odpowiada normie, a także wstawić odwołania do dokumentów i procesów.

Certyfikaty

W module Landax Zgodność można z łatwością zarządzać wymogami, które chcesz spełnić i certyfikatami, które chcesz uzyskać. Jest to zebrane w module, który posiada funkcję przeglądu certyfikatów, wymogów oraz wymagania/pytania do każdego akapitu w tekście.

Moduł Landax Zgodność skonstruowano tak, aby można było wprowadzić cały tekst danej normy i powiązać pytania z każdym akapitem. Mogą to być wycinki ustaw (rozporządzenia dotyczące kontroli wewnętrznej, dyrektywa maszynowa, itd.) lub normy zarządzania jakością (ISO 9001, ISO 14001 itd.)

Moduł zgodności można łączyć z innymi modułami spośród naszych systemów zarządzania jakością/kontroli wewnętrznej.

Moduł zgodności oferuje wachlarz możliwości w zakresie wersjonowania i archiwizowania wymogów i ich wypełniania.

Andre produkter