Landax AS har motiverat medarbetare med ett brett utbud av erfarenheter och kunskaper. Vi har också associerat sig med flera experter inom kvalitetsledning, certifiering och intern kontroll.

Läs mer om oss
  • Pipeliner
  • Ditech
  • TrioVing
  • Polygon
.