Checklistor

Checklistor är en viktig del av internkontroll och kvalitetsarbete.

Använd checklista modulen i Landax för intern datainsamling och registrering. Checklistorna kan definieras helt fritt och kan användas över hela Landax-systemet

Checklistor kan användas för att dokumentera utförda kontroller, göra-listor, tillfredsställande undersökningar eller andra fall där man kan dra nytta av att få data på ett strukturerat sätt. Checklistorna kan fyllas i direkt i webbapplikationen eller det kan skrivas ut och besvaras på papper.

Tillämpningar

Checklistmodulen används bland annat för att dokumentera utbildning för nya anställda. Den nya medarbetaren går igenom ett anställningsförfarande som innehåller utbildning och inriktning i olika HSE-aspekter. I slutet av detta förfarande fyller den nya medarbetaren en checklista där han eller hon erkänner de punkter som har granskats.

Checklistor kan också kopplas till vissa typer av avvikelser. Genom att till exempel en miljöavvikelse, förutom att fylla i avvikelseformuläret, kan man fylla i en checklista där man mer specifikt kan beskriva händelsen.

Checklistorna kan också användas bland annat för moduler för utrustning, expertis, dokument, sjukskrivning etc.

 

Andra produkter