CRM

Modul för uppföljning av kundrelationer.

Close-up of a beautiful female executive with headset in a bright office

Modul för uppföljning av kundrelationer. Modulen innehåller register över kunder, leverantörer, kontakter, produkter och kunduppföljning.

Du kan associera ansvarig med både kunden och uppföljningen av kunderna.

Kunder kan kategoriseras i olika listor. Till exempel kan du lägga till kunder i listor för ”Aktiv”, ”Potentiell” etc.

Andra produkter