FDV – Förvaltning, drift och underhåll

God drift och underhåll av byggnader, utrustning och maskiner kräver en översikt, uppdatering och ansvarsfördelning.

Electrician workingGod drift och underhåll av byggnader, utrustning och maskiner kräver en översikt, uppdatering och ansvarsfördelning. Många löser detta behov med manuella listor och kalkylblad. Andra använder ett elektroniskt system för detta.

Landax har utvecklat ett system för FDV.

Produkter inom detta område