HR och kompetenshantering

Vilken expertis behöver företaget för att uppnå sina mål? Vilken expertis har företaget? Landax har lösningar för kompetens och HR-ledning

Medarbetarnas och medarbetarnas kompetens hör till företagets viktigaste resurser. I Landax finns verktyg för att kartlägga befintlig kompetens och utveckla kompetensbehov.

Läs mer om kompetensmodulen i Landax här.

Produkter inom detta område