HSE

Ingen kan göra affärer utan att i större eller mindre grad tänka på HMS och intern kontroll.

1cc34b78-beb8-49c4-8a9c-fb97b1aa9e10För att säkerställa att bolaget följer lagar och förordningar inom HSE, måste alla ha ett internkontroll / HSE-system. Företagen är skyldiga att arbeta systematiskt för att se till att lagstiftningen följs. Landax har ett antal moduler och verktyg för HMS-arbete.

I Landax finns ett mångsidigt avviksverktyg som ger dig möjligheter att registrera oönskade händelser, omedelbara åtgärder och förebyggande åtgärder.

I riskmodulen i Landax kan du ange alla riskfaktorer som kan få konsekvenser för hälsa och miljö. Riskmodulen gör det möjligt att få ett systematiskt och strukturerat sätt att dokumentera och bearbeta både ROS-analyser och handlingsplaner.

Dokumentet bibliotek är platsen där du kan ange, till exempel personalmanual, referenser till lagar och regler, förfaranden och instruktioner. Dokument kan anges med versionskontroll och revisionsdatum. Dokumenten kan skrivas ut med företagslogotypen och dokumenthanteringsinformationen.

Landax har även verktyg för beredskap och övningar, kompetens kartläggning och säkerhetsrundor. Genom att välja Landax som grund för HSE-arbetet får du ett flexibelt, internt internkontrollsystem.

Prova en demonstration av Landax idag eller kontakta oss för en recension.

Produkter inom detta område