Inspektionsronder

Verktyg för planering, genomförande och dokumentation av inspektionsrunder.

Inspektionsmodulen möjliggör ett systematiskt system för inspektion, kontroll och inspektion. Det kan innefatta både säkerhetsinspektioner, underhållskontroller, säkerhetsinspektioner och brandskydd.

Du kan ange inspektionsrundor för områden, byggnader, utrustning eller maskiner.

Inspektionerna är organiserade i planer. En plan definierar vilket område eller huvudutrustning som ska kontrolleras. Utrustning registrerad under området utgör kontrollpunkter i planen.

Du kanske vill göra en inspektion av kick-offen, eller efter planerad körning med ett slätt mönster, som en gång i slutet av varje månad.

Om du upptäcker en upptäckt under inspelningsrundan kan du skapa en skillnad och behandla den i avviksmodulen .

Visuellt – Området och inspektionsrundan visualiseras i en karta

Inspektionsmodulen kan implementeras med en översiktskarta i Visual-modulen. I Visual kan du få en karta över området med de kontrollpunkter som är markerade på kartan. Ta din surfplatta och gå runt området och registrera ditt resultat när du går.

 

Andra produkter