Kompetens

Med kompetensmodulen får du en bra översikt över den kompetens som finns tillgänglig i organisationen.

Vilka personalresurser har du till ditt förfogande? Med modulens behörighet får du en bra översikt över den kompetens som finns tillgänglig i organisationen.

Modulen ger dig en översikt över anställdas kompetens eller certifikat. Det kan innehålla information om vem som har vilka nycklar, certifikat, behörighetsbevis, behörighetsbevis etc.

Expertis kan antingen registreras via kompetensmodulen eller i anställningsregistret. Kompetens kan registreras hos flera personer samtidigt.

I kompetensöversikten kan du ta reda på vilka personer som har vilken giltig kompetens. Du kan också få planerade kompetensbehov och kompetensbehov. Historien är i förvaring genom att låta dig ta fram både borttagen och arkiverad expertis.

Den övergripande kompetensbilden kan också läsas i ett diagram med kompetensstyperna längs en axel och personer längs den andra.

Det är möjligt att lägga till expertis till kunder, leverantörer och kontaktpersoner utöver medarbetare. Kompetensen kan klassificeras och kopplas till typer. En kompetensregistrering kan kopplas till processer i kvalitetssystemet.

Exempel på kompetenstyper

  • Formell utbildning
  • Kurser och vidareutbildning
  • Körkort
  • Bevis på certifierad utbildning
  • Bevis på dokumenterad utbildning
  • Nycklar och intyg om inträde

 

Eksempel på et kompetanseskjema

Exempel på kompetensform

Andra produkter