Kurser i Landax

Vi arrangerar kursserier två gånger om året. Nästa kursserien kommer på våren. Kursserien består av fem oberoende dagar med ämnen som ISO 9001: 2015, ledningssystem för hantering, risk- och sårbarhetsanalyser, processkartläggning, användning av mobilappen och i allmänhet om Landax. Kurserna hålls i området vid Gardermoen.

Vi anordnar också seminarier för återförsäljare och superanvändare.

Under våren 2019 anordnas två seminarier, en i Norge och en i Sverige.

Seminarer og kurs