Processer

I Landax-systemet kan du använda en modul för att rita och skapa en grafisk processkarta.

Drawing a diagramI Landax-systemet kan du använda processmappningsmodulen för att rita och skapa en visuell modell av processerna. På kartan kan du ange processer och associera människor, dokument, bilder och annan information. Du kan också associera processerna med anslutningslinjer. Flödesdiagrammen kan kopplas till fullständig processbeskrivning med riskanalyser och versioner. Du arbetar med kartan direkt i webbläsaren.

Ansökningar om grafiska processkartor

Modulen kan användas för presentation av organisationen:

  • Grafisk presentation av procedurer
  • Organisasjonskart
  • Dokumentet portal
  • Processflödesschema
  • Presentation av statistik, KPI, rapporter och rankinglistor

 

Se skjermbilder

Se skärmdumpar här

Andra produkter