Produktregister

Produktregistret innehåller kategorier och produkter.

Forklift driver operating the machine in a large warehouseProduktregistret innehåller kategorier och produkter.

Produkterna kan organiseras i kategorier och du kan bifoga ett antal uppgifter till produkterna.

Produktdata:

  • Pris (mva)
  • Namn och nummer
  • Typ och kategori
  • Specifikationer (t.ex. allergener, hållbarhet, avsedd användning)
  • Dokument (t.ex. recept, produktdatablad)

Andra produkter