Projekt

Prosjekter er en modul i Landax, hvor du kan ha oversikt over prosjekter og oppgaver.

After negotiationsProjekt är en modul i Landax, där du kan få en översikt över projekt och uppgifter.

Projektmodulen kan användas för att dokumentera och hantera projekt med delprojekt och uppgifter. För ett projekt kan du bifoga användbar information:

  • Projektledare med kontaktinformation
  • HSE ansvarig med kontaktuppgifter
  • Specifikationer
  • Dokument, HMS planer, rutiner, SJA och annan dokumentation
  • Deltagare, vare sig det är kunder, leverantörer, anställda etc.
  • Checklistor
  • Avvikelser
  • Riskbedömning
  • Minuter
  • Ekonomi

Projektmodulen kan anpassas så att du kan använda den för vad du behöver.

Projektet kan visas i en gantt-rapport som ger en bra översikt över både själva projektet och de underliggande uppgifterna.

Uppdrag

På projekt kan du registrera uppgifter. Uppgifter definieras med ansvar och tidsfrist. Dessutom kan du bifoga all nödvändig information och dokumentation om uppgiften, som deltagare, timmar, avvikelser, status och mer.

Andra produkter