Protokoll

Förbereda minuter, inspektioner och interna revisioner i protokollmodulen, användbara för både planering, genomförande och uppföljning.

After negotiationsI Landax-protokollet skapar du en revision (revision, möte eller liknande). Protokollet innehåller i huvudsak frågor. Dessutom kan du ange information som ansvarig, deltagare och datum. Informationens layout kan sättas upp annorlunda. Det kan säga att man kan ha en inställning till exempelvis internrevision och en annan för säkerhetsrundor.

Fallen i ett protokoll kan innehålla information som tidsfrist, datum för slutförande, ansvarstagande, beslut, dokument bifogad med mera. Varje enskilt fall kan skickas via e-post direkt från systemet.

Hela protokollet kan kopieras och ligga till grund för ett nytt protokoll så att du kan uppnå effektiva processer.

En sak kan överföras som en avvikelse. Det är användbart i samband med till exempel en revision där de punkter som inte uppfyller kraven kan behandlas ytterligare avvikelsesystemet.

Protokoll listan

Protokollsak

Presentation av protokollet på bloggen

Andra produkter