Revisioner och kontrollfunktioner

Kvalitetsarbetet kräver en rad strukturerade arrangemang för internrevisioner och kontroll.

Protokollmodulen i Landax är ett flexibelt verktyg för att möta bok, interna revisioner, minuter eller andra områden där ett strukturerat mönster av dokumentation och utförande krävs.

Läs mer om protokollmodulen i Landax här.

Produkter inom detta område