Sektorer

Svenska näringsliv måste uppfylla ett antal minimikrav från myndigheter och kunder. Detta innebär också att man måste ha kontroll över interna affärer. Internkontrollföreskrifterna ställer krav på HSE, dokumentation och riskanalys. Landax har utvecklat flera verktyg som kan hjälpa dig med detta.