Close-up of a beautiful female executive with headset in a bright officeSupport

Vi på Landax uppskattar att ha en personlig dialog med våra kunder. Vår erfarenhet är att det har lett till bra resultat för kunder, vårt företag och våra produkter.

Landax har också etablerat en kundportal. På kundportalen kan du skicka supportfall och förslag till förbättring. Kundportalen är tillgänglig för vissa kontaktpersoner hos våra kunder.

På hjälpsidorna i Landax-systemet (help.landax.no) hittar du information, hjälp och tips för att använda Landax-systemet på bästa möjliga sätt.

Landax

Telefon: 62 53 36 80 Spørsmål om faktura: 920 23 616 Parkgata 16B, 2317 Hamar